Phiên bản tiếng Trung Máy vượt qua thử nghiệm trực tuyến

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019, máy định lượng phiên bản Trung Quốc được sử dụng để định lượng DMDC để sản xuất đồ uống vượt qua thử nghiệm trực tuyến tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

Một nhà máy Trung Quốc đã sản xuất máy định lượng có thể được sử dụng để định lượng. Công ty TNHH Công nghệ sinh học Trùng Khánh Changfeng làm việc với họ và tìm bên thứ ba, một nhà sản xuất đồ uống để kiểm tra hiệu suất của máy định lượng đó với DMDC liên tục trong hơn 48 giờ. DMDC được định lượng thành một loại đồ uống táo cacbonat. Máy định lượng này có thể làm việc ở nhiệt độ đồ uống tương đối thấp trong quá trình làm việc với độ chính xác cao, tránh vấn đề nhiệt độ đồ uống ở một mức độ nhất định.

Máy định lượng Trung Quốc, với giá cả cạnh tranh, cung cấp cho nhà máy nước giải khát hoặc nhà máy rượu thêm một sự lựa chọn.


Thời gian đăng: Mar-12-2020